Audyt energetyczny budynku

Właścicielowi lub zarządcy budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przsługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na ten cel. Wysokość premii zależy od wykorzystanj kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, kosztów poniesionych na realizację lub przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjne jest ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania. Ulepszenie w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła. Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła.

Audyt remontowy budynku

Przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, których przedmiotem jest remont budynków wielorodzinnych, wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, przebudowa budynków wielorodzinnych, wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymaganych zgodnie z przepisami techniczo-budowlanymi dla oddawanych do użytku budynków mieszkalnych. Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniajacego do ubiegania się o premię remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęło się przed 14 sierpnia 1961r.

Premia remontowa została wprowadzona w wyniku nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji w 2008r.

Zdjęcie szablonu pierwszej strony świadectwa charakterystyki energetycznej budynku